Rezultati ispita iz Metodike matematike (16.02.2018.)

Na ispitu iz predmeta Metodika matematike održanom 16. 02. 2018. godine ostvareni su  sljedeći rezultati:

 • Tajma Špago               sedam – 7 (D)
 • Nihada Gudić              sedam – 7 (D)
 • Ajla    Osmanović       šest – 6 (E)
 • Inel    Kurtović             pet – 5 (F)
 • Adela    Mašić             šest – 6 (E)
 • Izedina Zukanović       osam – 8 (C)

Upis ocjena u srijedu 21. 02. 2018. godine u 11:00 u kabinetu asistenta.

Rezultati ispita iz Metodike matematike

Na ispitu iz predmeta Metodika matematike održanom 25.01.2018. godine ostvareni su  sljedeći rezultati:

 • Elmina    Ćenan            devet – 9 (B)
 • Adna    Ćenan               devet – 9 (B)
 • Amina    Čomor            osam – 8 (C)
 • Delila    Kurić                deset – 10 (A)
 • Mirzeta    Silajdžija       devet – 9 (B)
 • Ajla    Karađuz              devet – 9 (B)
 • Amina    Gološ             devet – 9 (B)
 • Nihada    Gudić            šest – 6 (E)
 • Tajma    Špago            šest – 6 (E)
 • Alma    Teskeredžić     osam – 8 (C)
 • Azra    Džiho                osam – 8 (C)
 • Amila    Magrndžija      osam – 8 (C)
 • Amna    Gerin              osam – 8 (C)
 • Ajla    Osmanović        pet – 5 (E)
 • Merima    Marić           osam – 8 (C)
 • Lejla    Penava            devet – 9 (B)
 • Inel    Kurtović             pet – 5 (E)
 • Adela    Mašić             pet – 5 (E)
 • Džana    Softić           devet – 9 (B)
 • Admira    Delić           devet – 9 (B)

Upis ocjena u petak 02.02.2018. godine u 13:00 u kabinetu asistenta.

Potpis ocjena kod prof. Milenka Pikule

Obavještavaju se studenti koji su položili neki od predmeta kod prof. Milenka Pikule, da će upis ocjena biti u četvrtak 08.09.2016. godine u 11 sati u kabinetu asistenta.

Mole se studenti da donesu indekse u kabinet asistenta do 10 sati.

Rezultati predtesta iz Metodike nastave matematike

Ovo su zbirni rezultati iz predmeta Metodika nastave matematike.

Barić Ana-Marija osam (8)
Fejzić Ajnur sedam (7)
Hadžić Amila šest (6)
Hajdarević Eldin šest (6)
Hodžić Arnela osam (8)
Isić Edna sedam (7)
Kraljušić Enela šest (6)
Lepara Aldijana sedam (7)
Letica Amina sedam (7)
Nadžak Hamza osam (8)
Neretljak Amar sedam (7)
Nikolić Romana-Maša sedam (7)
Pinjić Adelisa šest (6)
Repeša Amna šest (6)
Šarentica Ena sedam (7)
Trešnjo Haris šest (6)

Ako neko nije zadiovoljan ocjenom i želi polagati za veću ocjenu, neka se javi asistentu do završnog ispita.

Teme za prezentacije – Metodika nastave matematike

 • Kraljušić Enela – Izgradnja geometrijskih pojmova u početnoj nastavi matematike
 • Letica Amina – Mjerenje i mjere veličina u početnoj nastavi matematike
 • Pinjić Adelisa – Geometrijski zadaci.
 • Šarentica Ena – Aritmetički zadaci
 • Hajdarević Eldin – Problemski zadaci
 • Trešnjo Haris – Metoda modelovanja u rješavanju problemskih zadataka

Nadam se da sam naveo sve studente. Ako sam nekoga ispustio, ili nekoga dva puta (Osim Trešnje) naveo, upozorite me.