Rezultati ispita iz Metodike matematike (16.02.2018.)

Na ispitu iz predmeta Metodika matematike održanom 16. 02. 2018. godine ostvareni su  sljedeći rezultati:

 • Tajma Špago               sedam – 7 (D)
 • Nihada Gudić              sedam – 7 (D)
 • Ajla    Osmanović       šest – 6 (E)
 • Inel    Kurtović             pet – 5 (F)
 • Adela    Mašić             šest – 6 (E)
 • Izedina Zukanović       osam – 8 (C)

Upis ocjena u srijedu 21. 02. 2018. godine u 11:00 u kabinetu asistenta.

Rezultati ispita iz Metodike matematike

Na ispitu iz predmeta Metodika matematike održanom 25.01.2018. godine ostvareni su  sljedeći rezultati:

 • Elmina    Ćenan            devet – 9 (B)
 • Adna    Ćenan               devet – 9 (B)
 • Amina    Čomor            osam – 8 (C)
 • Delila    Kurić                deset – 10 (A)
 • Mirzeta    Silajdžija       devet – 9 (B)
 • Ajla    Karađuz              devet – 9 (B)
 • Amina    Gološ             devet – 9 (B)
 • Nihada    Gudić            šest – 6 (E)
 • Tajma    Špago            šest – 6 (E)
 • Alma    Teskeredžić     osam – 8 (C)
 • Azra    Džiho                osam – 8 (C)
 • Amila    Magrndžija      osam – 8 (C)
 • Amna    Gerin              osam – 8 (C)
 • Ajla    Osmanović        pet – 5 (E)
 • Merima    Marić           osam – 8 (C)
 • Lejla    Penava            devet – 9 (B)
 • Inel    Kurtović             pet – 5 (E)
 • Adela    Mašić             pet – 5 (E)
 • Džana    Softić           devet – 9 (B)
 • Admira    Delić           devet – 9 (B)

Upis ocjena u petak 02.02.2018. godine u 13:00 u kabinetu asistenta.