Rezultati ispita kod prof.dr Milenka Pikule

Rezultati dodatnih ispita održanih 14.10.2014. i 15.10.2014. godine.

Matematika I: Niko nije položio.

Matematika II: Položili su: Aldijana Nezirović, Azra Fako. Na razgovor se poziva Azra Tica.

Osnove matematike: Jasmina Tulić, Minela Hadžović, Almina Repeša.

Geometrija: Edita Herić, Ajša Alić, Almina Repeša, Mirnesa Zatega.

Upis ocjena (i razgovor) u petak 17.10.2014. godine u 14:00 u kabinetu asistenta.

Važno obavještenje

U skladu za zahtjevom studenata Razredne nastave i Hemije obaviti će se dodatni ispiti iz matematika i to:

  • 14.10.2014. godine u 14:00 u predavaonici 206 iz predmeta: Osnove matematike i Matematika 1
  • 15.10.2014. godine u 14:00 u predavaonici 206 iz predmeta: Geometrija i Matematika 2

Više informacija možete očekivati nakon Bajramskih praznika.

Rezultati ispita od 27.08.2014.

Matematika 1:
Azra Tica – 18 bodova (ukupno 53) – razgovor
Almedina Rahić – 12 bodova (ukupno 48) – pet(5)
Sabiha Perviz – 11 bodova (ukupno 51) – pet(5)
Ajla Đulić – 0 bodova (ukupno 29) – pet(5)
Lejla Mehremić – 0 bodova (ukupno 24) – pet(5)

Osnove matematike:
Almina Repeša – 17 bodova (ukupno 47) – pet(5)
Sabaheta Marić – 11 bodova (ukupno 45) – pet(5)
Jasmina Tulić – 10 bodova (ukupno 30) – pet(5)
Rejhana Gubeljić – 2 boda (ukupno 32) – pet(5)
Sead Muminović – 5 bodova (ukupno 33) – pet(5)

Metodika nastave matematike:

Alić Ajša – 27 bodova
Mirnesa Zatega – 20 bodova
Amra Čurić – 20 bodova
Begluk Suana – 17 bodova
Almedina Šćuk – 15 bodova
Bahrija Ivković – 8 bodova
Azra Alagić – 3 boda

Uvid u radove, razgovor i upis ocjena u petak 19.08.2014. godine u 11 sati u kabinetu asistenta.