Rezultati ispita iz Matematike I i Matematike II (MF)

Rezultati ispita iz Matematike I održanog 02.04.2015. godine mogu se pogledati u evidenciji.

Ispit iz Matematike II održan 03.04.2015. godine položili su:

  • Anela Fejzić  – II kolokvij (Zadaci)
  • Filip Bodiroga – I kolokvij (Teorija)

Sa studentima će se obaviti usmeni ispit iz teorije II kolokvija u terminu nastave iz Matematike II u aprilu.

Rezultati ispita iz Matematika (Goražde)

Rezultate završnog ispita iz Matematike I održanog 22.02.2015. možete pogledati klikom na evidenciju sa desne strane. (14.03.2015. će biti održan popravni ispit)

Ispit iz Matematike II održan 22.02.2015. položili su:

  • Amer Halilović (II kolokvij – teorija) Dobro spremiti zadatke za 14.03.2015.
  • Amira Dardagan (II kolokvij)
  • Adelaida Muminović (II kolokvij)