Važno obavještenje

Pozivaju se svi studenti koji su položili neki od ispita kod prof. dr. Milenka Pikule, a nisu upisali ocjenu, da se jave asistentu u petak 02.10.2015. godine u 12 sati, da bi im se upisala ocjena.

U dogovoru sa studentskom službom, studenti će bez potpisa moći upisati ili obnoviti godinu, s tim da će indeksi do dobijanja potpisa ostati u studentskoj službi.

Potpise na ocjenu će profesor davati naknadno, o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.

Komentariši